- dit motormagasin på nettet i samarbejde med danske radiostationer

Hør motorprogrammet hver uge - klik hér og se hvordan

 

Forsiden Nyheder Biltest Motorsport Diverse Kort nyt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nissan el-biler:

El-biler på el-nettet kan øge den nationale sikkerhed


Af Søren Clauding – 16. januar 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med præsentationen af den nye Nissan Leaf elbil med forlænget rækkevidde, havde Nissan inviteret Peter Bach Andersen, projektleder på NIKOLA projektet på DTU, til at informere om det tema, man arbejder med, det såkaldte V2G – ”Vehicle to Grid”, hvor Grid er betegnelsen for de el-net, som i Danmark bl.a. administreres af el-selskaberne, hvorfra vi alle køber elektricitet. Men det var baggrunden for og perspektiver bag Peter Bach Andersens oplysninger, som i særlig grad er interessante, set i lyset af folketingpolitikernes snæversynede lovgivning.

 

Mange har længe været opmærksom på, at det er smartest at oplade elbiler om natten, hvor der finder en overproduktion af strøm sted. I stedet for at smide strømmen væk, kan man ligeså godt bruge den til transport. Men moderne teknologi tillader også, at uanvendt strøm, f.eks. oplagret i elbilens batteri, kan benyttes til andre formål end transport. Den kan benyttes til at supplere husholdningen eller arbejdspladsen med strøm i spidsbelastningssituationer og dermed nedsætte belastningen af el-nettet. Når bilen holder stille, kan den jo ligeså godt i aftentimerne levere strøm til husholdningen, billigt indkøbt om natten, hvor forbruget af elektricitet er mindre.

 

Heller elbil-strøm end atomkraft strøm

I nationaløkonomisk forstand er det også smartere, at beholde elektriciteten her i landet, i stedet for at eksportere overskudselektricitet om natten, og siden importere elektricitet i spidsbelastningsperioder, f.eks. produceret på udenlandske atomkraftværker. På den måde øges også selvforsyningsgraden i det danske samfund.

 

Og så vil elbiler, produceret indenfor de sidste par år og fremover, kunne anvendes til at stabilisere frekvensen på de ca. 50 Hz, den såkaldte system-frekvens, som karakteriserer vekselstrømmen på det danske el-net. Det er sådan, at ændres frekvensen signifikant, vil el-nettet bryde sammen, og her kan elbiler og deres store batterikapacitet anvendes til ikke mindst om natten at regulere frekvensen.

 

Det er naturligvis en opgave, eksisterende el-kraftværker hidtil har kunnet klare selv, men ved stadig større el-produktion og meget skiftende grad af el-leverancer fra vindmøller (afhængig af om det blæser eller ej) øges behovet for at kunne stabilisere frekvensen og dér kan elbiler yde et værdifuldt bidrag.

 

Værn mod terror

Set i lyset af den globale terrortrussel vil elbiler aktivt kunne indgå som et værn mod trusler, baseret på ”indbrud” i el-nettet. Der er globalt en stadig stigende opmærksomhed omkring konsekvenserne af indbrud i el-nettene med det formål, at nedbryde elforsyningen, hvilket vil have store konsekvenser for den samlede infrastruktur, herunder sundhedsvæsenet, hospitaler, kommunikation, transport etc. Korte strømsvigt har altid store konsekvenser – der skal ikke meget til at forestille sig konsekvenserne af længere varende strømsvigt.

 

El-kraftværkerne og forskere arbejder allerede på celleinddeling af el-leverancerne, som kraftigt vil besværliggøre indbrud på el-nettene og mindske konsekvenserne deraf. Da elbiler er ideelle til at indgå i mindre elektriske kredsløb og til her at medvirke til at fastholde forsyningssikkerheden og dermed gøre emnet markant mindre interessant for terrorbevægelser at beskæftige sig med, kan elbiler hurtigt komme til at spille en aktiv rolle, også når det gælder om at værne et land mod terror af disse kanaler.

 

Nissan tager statens ansvar

Det er flot, at Nissan er opmærksom på det ansvar, der er forbundet med at disponere over den viden og ekspertise, der skal til for at kunne lade elbiler yde dette bidrag. Omvendt er det ærgerligt, at de folkevalgte har så ringe perspektiver i deres beslutninger, at de primært lovgiver ud fra snævre misundelsesøkonomiske bevæggrunde, frem for eksempelvis at forstå vigtigheden af elbiler, ikke bare som et transport-alternativ til konventionelle biler, men også som en del af den både nationale og globale infrastruktur på et langt højere niveau.

 

Nissan og formentlig også andre bilproducenter træffer beslutninger, der udtrykker ansvar i forhold til de samfund, vi lever i, og nu har de minsandten også valgt at bidrage økonomisk dertil, ved i praksis at sikre at det fortsat er interessant for os danskere at købe elbiler, ved simpelthen at betale den afgift til den danske stat, som Folketinget nu har vedtaget skal opkræves ved fremtidig salg af elbiler.

Skemaet viser systemfrekvensen og hvordan elbilers batteri kan bruges til en uendelighed at opladning og afladning i små portioner, hvorved frekvensen stabiliseres nær de 50 Hz. Belastningen af batteriet er så lille, at Nissan giver 8 års garanti på batteriet i en Nissan Leaf. I øvrigt er det muligt for ejeren af en Leaf at tjene penge på at stille sin bil til rådighed, og systemet sørger for, at bilen er køreklar, når man har brug for den dertil.

 

Nissan forventer at man allerede dette efterår er klar med de nødvendige tilkoblingsbokse, som installeres hos brugerne af Nissan elbilerne.


Det er det letteste i verden at koble en Nissan elbil til el-nettet. Man tilslutter den på samme måde som man sætter en forlængerledning i en stikkontakt. Der skal dog fortsat anvendes et specialkabel.

 

Ingen forurening er naturligvis fortsat hovedtemaet bag anvendelsen af en elbil, men ved at koble den til el-nettet, kan den indgå som en del af den samlede el-forsyning og f.eks. bidrage til at gøre el-forsyningen mindre sårbar overfor terrorangreb.

 

En Nissan Leaf er et billigt og komfortabelt transport middel, men i den moderne verden kan den have flere funktioner, hvilket arbejdet hos bl.a. DTU indikerer.


Link til importøren


Er man interesseret, kan man læse mere på http://www.elektro.dtu.dk.

Motorsiden.dk udgives og redigeres af Søren Clauding

© Motorsiden: Søren Clauding. Kontakt